Program Jestem Kibicem przez duże K”, opracowany został w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji, jest działaniem długofalowym, wielokierunkowym i wielomodułowym. Adresowany jest docelowo do dzieci i młodzieży, ale także angażuje rodziców, nauczycieli, pracowników Policji i wiele innych instytucji w środowisku lokalnym. Zawartość programu obejmuje zarówno zajęcia ruchowe prowadzone podczas lekcji wychowania fizycznego, zawody sportowe, konkursy plastyczne i fotograficzne, a także działania edukacyjne. Zajęcia mają m.in. pomóc dzieciom i młodzieży radzić sobie z agresją i gniewem, pokazać alternatywę dla negatywnych zachowań, poznać zasady fair-play, przedstawić odpowiedzialność karną za czyny chuligańskie, podnieść kompetencje kadry pedagogicznej.

 

W ramach tego programu w I semestrze zorganizowaliśmy dwie wycieczki na mecz piłki ręcznej do Płocka. Uczniowie zapoznali się z obyczajami i zachowaniem kibiców w trakcie meczu.

W naszej szkole odbył się Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt. Zawodniczki mogły w sposób sportowy i w ramach zasad fair - play rywalizować ze sobą.

W ramach programu alternatywno – profilaktycznego „JESTEM KIBICEM PRZEZ DUŻE K” w II semestrze roku szkolnego 2011/2012 przeprowadziłem w klasach IV-VI na lekcjach wychowania fizycznego lekcję „Potrafię dopingować bez agresji, szanując rywali”.

Lekcja miała na celu naukę kulturalnego dopingu w trakcie zawodów sportowych i uczy szacunku dla innych osób. Uczniowie zapoznali zostali z sylwetką współczesnego kibica -  osobą, która czynnie interesuje się sportem, czyta specjalistyczną prasę oraz śledzi emitowane w radiu i telewizji transmisje z zawodów sportowych. Imprezy sportowe traktuje jako czas radości i zabawy związanej z sferą jego ulubionej dyscypliny.

Ponadto w klasach I-III przeprowadziłem lekcję wychowania fizycznego pod tytułem „ Nie prowokuję i potrafię radzić sobie z gniewem oraz innymi negatywnymi emocjami”.

Przed zbliżającym się terminem finałami EURO2012, zorganizowałem konkurs plastyczny pt. „Szalik atrybutem kibica”. Uczestnicy przystąpili do konkursu z pełnym zaangażowaniem i chęcią zwycięstwa. Ostatecznie I miejsce w konkursie zdobyła Maria Skowrońska z klasy IVb, II miejsce zajęła Magdalena Chmielewska z klasy VIa, III miejsce Wiktoria Fijałkowska, wyróżnienie otrzymała Weronika Rakoczy z klasy IVa.

W ramach dalszej realizacji programu zorganizowaliśmy wraz z RPLZS Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt. Podczas występów naszej drużyny mogłem sprawdzić czy nasi uczniowie potrafią kulturalnie kibicować.

Końcowym etapem realizacji tego programu w II semestrze był wyjazd na wycieczkę do warszawy na stadion PEPSI ARENA. Tam wśród wielu atrakcji jakie zapewnili organizatorzy uczestnikom była możliwość strzelenia rzutu karnego Jerzemu Dudkowi i zdobycia jego autografu.

Ważnym punktem tej imprezy było wysłuchanie prelekcji i filmu dotyczącego nieodpowiednich zachowań kibiców i skutków ich wandalizmu.

koordynator projektu: Robert Rzeszotarski