PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCY - Szymon Merchel

WICEPRZEWODNICZĄCA - Agnieszka Radwańska

SEKRETARZ - Grażyna Piórkowska

SKARBNIK -  Anita Skrobińska

KOMISJA REWIZYJNA:

przewodnicząca - Agnieszka Mielczarska

Aneta Kopycińska

Beata Adamkowska

nt konta Bank Spółdzielczy w Sierpcu

95901500010000571520000010

 

 

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW