Poprzez realizację programu WOŚP uczniowie uczyli się sprawdzania oddechu u osoby poszkodowanej za pomocą zmysłów: wzroku, słuchu i dotyku. Następnie ćwiczyli ułożenie w pozycji bocznej poszkodowanego. W takiej pozycji układa się nieprzytomną osobę u której wyczuwamy oddech. Po ułożeniu w tej pozycji poszkodowanego można bezpiecznie poczekać na przybycie pomocy. Poprzez ćwiczenia praktyczne uczniowie uczą się ważnych rzeczy i stają się małymi ratownikami.

Już czwarty rok w naszej szkole realizowany jest program „Ratujemy i uczymy ratować”, który powstał dzięki  fundacji WOŚP – Jurka Owsiaka . Adresowany jest do wszystkich uczniów z klas I-III. W szkole biorą udział w programie dodatkowo dzieci  z dwóch oddziałów przedszkolnych. Uczniowie uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy, od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. W obecnym roku szkolnym w powyższym programie bierze udział 107 dzieci.