Od kilku lat w szkole realizowany jest program Państwowej Inspekcji Sanitarnej - ''Nie pal przy mnie proszę", kierowany do uczniów klas I-III.
Program ma charakter profilaktyczny i ma na celu wykształcenie u dzieci świadomości oraz umiejętności  radzenia sobie w sytuacjach gdy inni palą przy nich tytoń oraz w innych sytuacjach dotyczących zdrowia. W ramach programu realizowane są następujące zajęcia warsztatowe:
 
1. Co to jest zdrowie?
2. Od czego zależy nasze zdrowie?
3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
4. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
5. Nie pal przy mnie, proszę.

W listopadzie 2014 roku został zorganizowany klasowy konkurs plastyczny dotyczący  tematu ochrony zdrowia. I miejsce w konkursie zajęła Izabela Ostrowska, II miejsce zajął Sebastian Jeziorski a III miejsce Adam Mazurowski. Osobą odpowiedzialną za realizację programu na terenie szkoły jest Bożena Chyżyńska.

 

 

 

w poprzednich latach...

We wrześniu został zorganizowany konkurs plastyczny "Nie pal przy mnie proszę" (kliknij)

Tematy realizowane w ramach programu - Co i dlaczego szkodzi zdrowiu? Co robić, aby moje zdrowie nie było zagrożone?