Procedura „Niebieskie Karty” w Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym

1.    Zgodnie z nowymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209, poz. 1245), szkoła ma obowiązek uruchomić procedurę „Niebieskiej Karty”, jeśli zaistniało podejrzenie stosowania wobec ucznia przemocy domowej. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli podmiotów określonych w ustawie, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

             „Niebieskie karty” w szkole

Ø  diagnozowanie sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w

szczególności wobec dzieci;

Ø  udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi

prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach

pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz

wsparcia rodzinie, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących

specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w

rodzinie.

2. Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie – to wszystkie jednorazowe lub powtarzające

się działania lub zaniechania osoby najbliższej,

wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające

Cię do zachowań wbrew Twojej woli, w szczególności narażające

Cię na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia,

naruszające Twoją godność, nietykalność cielesną, wolność,

w tym seksualną, powodujące szkody na Twoim

zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące

cierpienia i krzywdy moralne.

 

Przemoc w rodzinie może przybrać różne formy, np.:

Ø  przemocy fizycznej (np. gdy ktoś Cię bije, popycha,

szarpie, kopie, dusi);

Ø  przemocy psychicznej (np. gdy ktoś Cię obraża, wyzywa,

poniża w obecności innych osób, pozbawia kontaktu

z bliskimi, kontroluje, ciągle krytykuje);

Ø  przemocy seksualnej (np. gdy ktoś Cię zmusza do

współżycia, do zachowań seksualnych przez Ciebie

nie akceptowanych).

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie:

Zareaguj! Nie bądź obojętny!

Ø  Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem

przemocy w rodzinie (np. szkołę,  Policję, placówki udzielające

specjalistycznej pomocy) lub porozmawiaj z osobą dotkniętą

przemocą w rodzinie i przekonaj ją, że ma prawo

szukać pomocy. Porozmawiaj z nauczycielem!!!!!!!!