W roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Sierpc rozpoczęła się realizacja projektu "Z indywidualizacją stawiamy na rozwój" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

W naszej szkole zajęcia dodatkowe odbywają się dla dzieci

- ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji  w klasach I - III;

 - z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
w klasach I - III;

- z zaburzeniami rozwoju mowy w klasach I - III

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

 

W projekcie uczestniczy łącznie 21 uczniów z klas I - III. Zajęcia obywają się w sześciu grupach.

Uczymy się języka ufoludków - ćwiczenia
w wymawianiu głoski
sz w sylabach.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
w czytaniu i pisaniu z wykorzystaniem gry dydaktycznej RYBKI. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wykonują polecenia nauczyciela. Poprzez zabawę doskonalą sprawność ręki, precyzję i szybkość ruchu.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Wykorzystując "Falę matematyczną" ćwiczymy dodawanie pamięciowe.