Uczniowie kl. IIb w roku szkolnym 2014/2015 kontynuują akcję „Czytam sobie”. Realizują obecnie poziom 2 – Składam zdania.

Zajęcia te mają przede wszystkim na celu rozwój zainteresowań czytelniczych oraz doskonalenie techniki głośnego czytania.

Poziom 2 zawiera: 800-900 wyrazów w tekście, dłuższe zdania, także złożone; elementy dialogu,  23 podstawowe głoski oraz „h”, ćwiczenia sylabizowania. Można odnaleźć tu następujące tytuły:

·         „Mur” R. Witek,

·         „Historia pewnego statku” Z. Stanecka,

·         „Tytus w cyrku” J. Olech,

·         „Robot Robert” Z. Stanecka,

·         „Oko w oko z diplodokiem” J. Jagiełło,

·         „Bigos z Mamutka” M. Strękowska – Zaremba,

·         „Walizka pana Hanumana” R. Witek,

·         „Tytus – superpies” J. Olech,

·         „Skarb Arubaby” M. Strzałkowska,

·         „Maja na tropie jaja” R. Witek,

·         „Tadek i spółka” J. Olech

Indywidualnemu oraz zbiorowemu czytaniu towarzyszą zajęcia ruchowe i plastyczne.