"Planeta Energii" to organizowany przez Grupę ENERGA ogólnopolski program edukacyjny
skierowany do nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jego celem jest
propagowanie wśród dzieci wiedzy nt. energii elektrycznej – źródeł jej wytwarzania, roli
w codziennym życiu oraz niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie
z  urządzeń elektrycznych i nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów energetycznych.
W tym roku szkolnym do konkursu przystąpiły klasy IIIa i IIIb .

 

w poprzednich latach ...