linki

wychowanie przedszkolne

http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_1.pdf

klasy I - VI

http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf

 

 

 

wychowanie przedszkolne - plik PDF (kliknij)

 

klasy I - VI - plik PDF (kliknij)