RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BORKOWIE KOŚCIELNYM

 

 

Przewodniczący –  Jakub Czarnomski

Zastępca przewodniczącego –  Julia Jaworska

Skarbnik – Patryk Skrobiński

Sekretarz –  Weronika Kisielewska

Kronikarz – Aleksandra Jułkowska

Opiekun – p. Monika Łyczkowska