STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOSCI

AKTUALNOSCI SPORTOWE

OSIAGNIĘCIA I WYRÓŻNIENIA

HISTORIA SZKOŁY

RADA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

SAMORZAD UCZNIOWSKI

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

STATUT SZKOŁY

HARMONOGRAM IMPREZ

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

PLAN LEKCJI

wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

"Z indywidualizacja stawiamy na rozwój"

"Wiedza kluczem do kariery dla uczniów Gminy Sierpc"