RADA PEDAGOGICZNA

 

mgr Barbara Gostomska

 

NAUCZYCIEL PRZEDMIOT NAUCZANY
 mgr Magdalena Chojnacka - n-l mianowany  historia, świetlica
 mgr Bożena Chyżyńska - n-l dyplomowany  edukacja wczesnoszkolna
 mgr Barbara Gostomska - n-l dyplomowany  język polski
 mgr Marzena Grabowska - n-l dyplomowany  wychowanie przedszkolne, gimnastyka korekcyjna
 mgr Zofia Gutkowska - n-l dyplomowany  religia
  mgr Monika Jagiełło - Salak - n-l kontraktowy  język angielski
 mgr Grażyna Koszalska - n-l dyplomowany  edukacja wczesnoszkolna, logopeda
 mgr Monika Łyczkowka - n-l dyplomowany  język polski, rewalidacja
 mgr Milena Makowska - n-l dyplomowany  matematyka, zajęcia komputerowe
 mgr Anita Marlęga - n-l dyplomowany  zajęcia komputerowe, technika
  mgr Ewelina Motyka - n-l kontraktowy  przyroda
 mgr Izabela Paczkowska - n-l mianowany  pedagog szkolny
 mgr Robert Rzeszotarski - n-l dyplomowany  wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 mgr Maria Sobolewska - n-l dyplomowany  plastyka, muzyka, technika
 mgr Iwona Szczepańska - n-l dyplomowany  edukacja wczesnoszkolna
 mgr Danuta Waćkowska - n-l dyplomowany  edukacja wczesnoszkolna
 mgr Oliwia Wilkońska - n-l dyplomowany  język niemiecki, rewalidacja
  mgr Justyna Wojciechowska - n-l kontraktowy  edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
  mgr Emilia Zglenicka n-l stażysta  edukacja wczesnoszkolna